Suralaya

on

Suralaya iku ateges papan dununge para Dewa lan para Widadari kang cacahe akeh banget. Suralaya kaperang dadi pirang-pirang perangan kang saben perangan mau mujudake papane Dewa kang sinebut Kahyangan. Dadi Kahyangan tegese papane para Hyang utawa Dewa.

Dene perangane Suralaya iku antarane kaya kang kasebut ing ngisor iki :

 1. Kahyangan Jonggringsalaka, yaiku papan dununge Bathara Guru  utawa  Sang Hyang Jagatnata.
 2. Kahyangan Uttarasagara, yaiku Kahyangan utawa papan dununge Bathara Wisnu, dewa sing nguwasani banyu.
 3. Kahyangan Duksinageni, yaiku papan dununge Sang Hyang Bathara Brama utawa Bathara Agni, tegese Dewa sing nguwasani geni utawa dahana.
 4. Kahyangan Tinjomaya utawa Indraloka, yaiku Kahyangane Sang Hyang Bathara Indra, ratune para Dewa.
 5. Kahyangan Ekacakra, yaiku papan dununge Sang Hyang Bathara Surya, Dewa sing nguwasani srengenge utawa surya.
 6. Kahyangan Cakrakembang, yaiku papan dununge Sang Hyang Bathara Kamajaya lan garwane kanga ran Dewi Ratih.
 7. Kahyangan Siudal-udal, yaiku Kahyangane Bathara Narada utawa Resi Kanekaputra.
 8. Kahyangan Panglawung utawa Sela Panglawung, yaiku Kahyangane Sang Hyang Bathara Bayu, Dewa sing nguwasani angin utawa maruta.
 9. Kahyangan Argadumilah, yaiku Kahyangane Sang Hyang Bathara Yama utawa Yamadipati, Dewa sing nguwasani pati uripe para titah.
 10. Kahyangan Selamangumeng, yaiku Kahyangane Bathara Kala, Dewa sing ngideni para titah sing duwe karep ala.
 11. Kahyangan Glugutinatar, yaiku Kahyangane Bathara Ganesya, Dewaning kawruh lan sawernaning ngelmu.
 12. Kahyangan Suwelagringging, yaiku Kahyangane Sang Hyang Bathara Sambo.
 13. Kahyangan Tejamaya, yaiku Kahyangane Bathara Ismaya (Semar).
 14. Kahyangan Sabaluri, yaiku Kahyangane Bathara Antaga (Togog).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s